Legalizacja wag

PokrętłoŚwiadczymy usługi w zakresie legalizacji wag elektronicznych, której celem jest sprawdzenie zgodności działania urządzeń wobec określonych wymogów zawartych w ustawie. Przeprowadzamy szereg badań i testów, a także weryfikujemy poprawność informacji umieszczonych na tabliczce znamionowej, którą musi posiadać każda waga. Zawiera ona opis cech i parametrów danego urządzenia, a także określony błąd pomiaru możliwy do wystąpienia podczas ważenia. Zazwyczaj w przypadku wag sklepowych dopuszcza się granicę błędu do 5 gramów. Jeśli waga spełnia wszystkie wymogi, otrzymuje dowód legalizacji.

Proces legalizacji wag ma na celu niwelację oszustw i niedokładności, jakie mogą wystąpić podczas pomiarów. Szczególne jest to istotne w przypadku przedsiębiorstw gospodarczych, w których precyzyjny pomiar odgrywa kluczową rolę w codziennych czynnościach. Są to między innymi:

  • przedsiębiorstwa handlowe (sklepy, cukiernie, piekarnie itp.),
  • placówki medyczne,
  • laboratoria farmaceutyczne,
  • apteki sporządzające lekarstwa na receptę.

Ile wynosi ważność legalizacji wag elektronicznych?

Ważność pierwszej legalizacji wydanej dla wag elektronicznych wynosi do 35 miesięcy, czyli prawie 3 lata. Nazywana jest ona wówczas legalizacją pierwotną. Gdy zbliża się termin jej wygaśnięcia, należy przeprowadzić ponowne badania, czyli legalizację wtórną. Ten rodzaj legalizacji jest ważny przez 25 miesięcy od dnia wykonania.

Używanie wag nieposiadających pierwotnej legalizacji lub korzystanie z nich po upływie ważności wykonanych badań grozi karą w postaci mandatu. Wysokość kwoty do zapłaty może wynosić od 50 do nawet 500 złotych. Ostateczna wartość mandatu uzależniona jest m.in. od rodzaju wagi oraz czasu, jaki upłynął od momentu wygaśnięcia ważności legalizacji.